Krzysztof Kobyliński (PL): Sagrada Familia symphonic

State Philharmonic Košice, conductor: Piotr Steczek (PL), soloists: Jekaterina a Stanisław Drzewiecki – piano (PL).

photo: Veronika Židová

X