Peter Katina (SK)

Peter Katina is a Slovak accordionist who focuses mainly on contemporary music. He studied the accordion playing in Slovakia at the Academy of Performing Arts in Bratislava and in Denmark at the Carl Nielsen Academy of Music in Odense. He gives regular concerts in Slovakia and in several European countries and he gave the first performances of several new compositions for solo accordion by composers such as Nørgård, Graugaard, Podprocký, Iršai, Čekovská and many others; as well as concertos for accordion and orchestra by Igor Dibák and Jozef Kolkovič. Peter Katina appeared at concerts in Denmark, Great Britain, Germany, Poland, Hungary and Serbia. He performed at festivals Poznań Music Spring, Arcus Temporum Pannonhalma, Ny Musik i Birkerød, festival of digital arts Re:New in Copenhagen, Melos-Étos Bratislava, Ars Nova Cassoviae in Košice, Quasars Ensemble &Košice, Konfrontácie in Nitra, at recitals in Bratislava Mirbach Palace and at Presentation of young concert artists. He released several recordings in the music label Hevhetia, the album of the Scandinavian music Flashing, the album Preludes and Fugues op.87 by Dmitri Shostakovich, works of Jozef Podprocký for accordion and the album Solo with works of world renowned authors. In addition to his concert and recording activities Peter Katina is also active as a music critic, journalist and a radio publicist. His articles, interviews and reviews were published in several music magazines. In 2014 Peter Katina launched a cycle of popularizing lectures on music called MusicZoom in the Kasárne/Kulturpark Košice. He is also the author of a regular music program Veľkí v malom in the Slovak Radio.

Peter Katina (SK)

Peter Katina je slovenský akordeonista, ktorý sa venuje predovšetkým súčasnej hudbe. Hru na akordeóne študoval na Slovensku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a v Dánsku na Carl Nielsen Academy of Music v Odense. Pravidelne koncertuje na Slovensku a vo viacerých krajinách Európy a premiérovo uviedol viacero nových kompozícií pre sólový akordeón od autorov, ako sú Nørgård, Graugaard, Podprocký, Iršai, Čekovská a mnohých ďalších; rovnako i koncerty pre akordeón a orchester od Igora Dibáka a Jozefa Kolkoviča. Peter Katina koncertoval v Dánsku, Veľkej Británii, Nemecku, Poľsku, Maďarsku a Srbsku. Predstavil sa na festivaloch Poznań Music Spring, Arcus Temporum v Pannonhalme, Ny Musik i Birkerød, na festivale digitálneho umenia Re:New v Kodani, Melos-Étos v Bratislave, Ars Nova Cassoviae v Košiciach, Quasars Ensemble & Košice, Konfrontácie v Nitre, na recitáloch v bratislavskom Mirbachovom paláci, na Prehliadke mladých koncertných umelcov. Vo vydavateľstve Hevhetia vydal viacero nahrávok, album škandinávskej hudby Flashing, album Prelúdiá a fúgy op.87 Dmitrija Šostakoviča, diela Jozefa Podprockého pre akordeón a Solo z diel renomovaných svetových autorov. Okrem koncertnej a nahrávacej činnosti je Peter Katina aktívny aj ako hudobný kritik, publicista a rozhlasový redaktor. Jeho články, rozhovory a recenzie uverejňujú vo viacerých hudobných magazínoch. V roku 2014 uvádza Peter Katina v Kasárňach/Kulturpark Košice cyklus popularizačných prednášok o hudbe pod názvom MusicZoom. V Slovenskom rozhlase je autorom pravidelnej hudobnej relácie Veľkí v malom.

Voces Gregorianae Cassovienses (SK)

The vocal ensemble VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES is focused exclusively on the repertoire of Gregorian chant. It was founded in 2011 by Ján Veľbacký, an expert in the theory and interpretation of Gregorian chant who also works as an artistic director of the choir. It was founded first of all to revive the medieval traditions of the sacred chant which is gradually disappearing from the consciousness of today’s man.

One of the main objectives of this ensemble is to preserve cultural and musical heritage, which had a dominant position over many centuries. The ensemble is composed of nine singers who interpret this music genre of monodic chant based on paleographic research and semiological studies. The core activities of the ensemble are focused mainly on the concerts, aimed to bring the beauty and wealth of Gregorian chant to the cultural publicity. In a relatively short time of its existence the Voces Gregorianae Cassovienses has established itself among Europe’s singing bodies interpreting this music genre. The most prestigious international events, in which the ensemble has performanced include International festivals in Gregorian chant Watou (Belgium) and Vac (Hungary).

Members of the vocal ensemble VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES: Krystyna Akivison, Veronika Andrašková, Lucia Dučayová, Saskia Frank, Katarína Hudáková, Katarina Jusková, Simona Perátová, Silvia Soročinská, Svetlana Zemčáková.

Soloists: Simona Perátová, Katarína Jusková

Ján Veľbacký after completion of theological studies at the Lateran University in Rome continued in studies of music, to which he devoted himself since his early childhood. Ján acquired his complete musical education with a focus on sacred music at the Pontifical Institute of Sacred Music in Rome, where he graduated and achieved a doctorate in Gregorian chant. He works as a university lecturer. In addition, he regularly gives lectures in international conferences and seminars focused on semiotics and interpretation of Gregorian chant. Besides pedagogical and research work, he is devoted to rich concert activities at home and abroad. He is a founder and an artistic director of the Jubilus choir and the vocal ensemble Voces Gregorianae Cassovienses.

Adrián Harvan, a native of Humenné, comes from a musical family. He graduated from the Conservatory in Košice (conducting, composition, piano), and continued his studies at the Academy of Performing Arts in Bratislava (orchestral conducting). He worked as a conductor in Opera DJZ, and he currently teaches at the Conservatory in Košice. He works also as an active instrumentalist (piano, saxophone, and flute), occasionally as a conductor. Besides that, he is intensively involved in arrangements for various groups and also composing. He is familiar with variety of genres and he also prefers combining various styles and genres. He has cooperated with State Philharmonic Orchestra Kosice, Slovak Philharmonic Orchestra and many other popular performers of jazz music (Marián Čekovský, AMC Trio).

Voces Gregorianae Cassovienses (SK)

Spevácke teleso VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES, zamerané výlučne na repertoár gregoriánskeho chorálu, vzniklo v roku 2011. Cieľom založenia zboru bolo v prvom rade sprítomnenie tradície stredovekého sakrálneho spevu, ktorý sa postupne vytráca z povedomia dnešného človeka. Jednou z hlavných náplní tohto zoskupenia je prispieť k zachovaniu kultúrno-hudobného dedičstva, ktoré malo počas mnohých storočí dominantné postavenie. Read More