Adam Baruch: Úloha hudobnej kritiky v digitálnom svete

Svojou témou prispel k programu festivalu Aj izraelský recenzent a kritik Adam Baruch. Jeho prednáška sa týkala úlohy hudobnej kritiky v digitálnom svete.

foto: Veronika Židová

X