Adrián Harvan (SK)

Adrián Harvan, rodák z Humenného, pochádza z hudobníckej rodiny. Vyštudoval Konzervatórium v Košiciach (dirigovanie, skladba, klavír), v štúdiách pokračoval na VŠMU v Bratislave (orchestrálne dirigovanie). Pôsobil ako dirigent v spevohre DJZ, v súčasnosti je pedagógom na Konzervatóriu v Košiciach.

Účinkuje aj ako aktívny inštrumentalista (klavír, saxofón, flauta), príležitostne ako dirigent. Popri tom sa intenzívne venuje aranžovaniu pre rôzne zoskupenia, tiež komponovaniu. Je mu blízka žánrová pestrosť a tiež spájanie rôznych štýlov a žánrov. Spolupracoval so Štátnou Filharmóniou Košice, Slovenskou Filharmóniou tiež s interpretmi populárnej či jazzovej hudby (Marián Čekovský, AMC trio).

X