28. septembra 2020

ShowCase 2020: Ivan Csudai prednáška

foto: Matúš Molnár
28. septembra 2020

ShwCase 2020: Ján Sudzina prednáška

foto: Adriana Šedová
28. septembra 2020

ShowCase 2020: The Flash! (PL)

foto: Veronika Židová
28. septembra 2020

ShowCase 2020: Chojnacki & Migula cntemplations (PL)

foto: Matúš Molnár
28. septembra 2020

ShowCase 2020: Jakub Mizeracki trio (PL)

foto: Adriána Šedová
28. septembra 2020

ShowCase 2020: Follow Dices (PL)

foto: Matúš Molnár
X