28. septembra 2020

ShowCase 2020: Julo Fujak prednáška

foto: Matúš Molnár
28. septembra 2020

ShowCase 2020: Ivan Csudai prednáška

foto: Matúš Molnár
28. septembra 2020

ShowCase 2020: Ján Sudzina prednáška

foto: Adriana Šedová
28. septembra 2020

ShowCase 2020: The Flash! (PL)

foto: Veronika Židová
28. septembra 2020

ShowCase 2020: Chojnacki & Migula contemplations (PL)

foto: Matúš Molnár
28. septembra 2020

ShowCase 2020: Jakub Mizeracki trio (PL)

foto: Adriána Šedová
X