august, 2020

22aug14:3015:30Ivan Csudai (SK)Presentation of re-issued cult albums / Prezentácia reedície kultových albumov14:30 - 15:30 Pavilón November, Kukučínova 2

Event Details

  • Ivan Csudai & Martin Burlas: 9 Easy Pieces and Other Songs (1992)
  • Ivan Csudai: Black & White Dreams (1993)

In 2019 DIVYD Records decided to re-issue two cult albums which have not lost any of their value in more than twenty years. On the contrary, the passage of time allows us to notice the sophistication of the compositions and the individuality in style of the composer, guitarist Ivan Csudai, who wrote the pieces on both albums almost exclusively himself, and is a significant figure on the home alternative rock scene. As Josef Rauvolf writes in his album notes: A more than agreeable look back. You surely know for yourselves that a meeting after many years is not necessarily always pleasant, with a sudden surfacing of  disharmony and  disappointment, all the things we didn’t notice back then, or didn’t want to notice. This is generally true, and we can experience similar disappointment on re-opening a book we once totally fell for, re-watching a favourite film, or – and this is where we come to the music of  Ivan Csudai and Martin Burlas – listening again to two of their older albums. They are 9 Easy Pieces and Other Songs (1992), issued as a joint work, and Black and White Dreams (1993), issued as a solo work by Csudai.

Ivan Csudai

As a visual artist, seen in the wider context, he ranks among the key representatives of Slovak post-modern painting who appeared on the scene in the mid-1980s. In his work he makes use of means of expression characteristic of abstract painting, neo-expressionism and pop-art. He has more than 70 individual and over 200 group exhibitions to his credit, both at home and abroad, and his works feature in around 20 public collections. He has participated in several symposiums and residences, and he has won a number of distinguished awards.

Ivan Csudai is also engaged in a parallel musical career, the beginnings of which are linked with the Slovak alternative rock group Sleepy Motion. His solo activity involves long-term cooperation with composer Martin Burlas. In his art-rock compositions he also features as a writer of lyrical texts which are exclusively in English. His vocal expression is notable for its introvert, meditative character, and his voice is an unrefined baritone. So far Csudai has also participated in ten albums altogether.

In addition to his own painting work, he also works professionally as a teacher in the Department of Painting at the College of Visual Arts in Bratislava (VŠVU), where a new generation of successful artists is emerging under his leadership. He is the founder and leader of Studio Four at the College, which reflects new trends in painting since the year 2000 with full acceptance of digital technologies.

Ivan Csudai lives and works in Bratislava.


V roku 2019 vydavateľstvo DIVYD vydalo reedíciu dvoch kultových albumov, ktoré ani po vyše dvadsiatich rokoch nič nestratili na svojej hodnote. Naopak, časový odstup umožňuje si všímať kompozičnú prepracovanosť a individuálny štýl skladateľa a gitaristu Ivana Csudaia, takmer výhradného autora skladieb oboch albumov a významnej postavy domáceho alternatívneho rocku. Ako píše Josef Rauvolf v texte k albumom: Ohlédnutí více než milé. Znáte to jistě sami, setkání po mnoha letech nemusí být vždy příjemné, náhle se vyjeví nesoulady, kazy, vše, co jsme kdysi neviděli, ba vidět nechtěli. Platí to i obecně, stejné rozladění můžeme zažít při otevření knihy, jíž jsme kdysi tak propadli, při novém shlédnutí oblíbe­ného filmu či – a tím se dostáváme k hudební tvorbě Ivana Csudaie a Martina Burlase – opětovném poslechu jejich dvou starších alb. Tedy, 9 Easy Pieces and Other Songs (1992), vydaných pod společným jmé­nem, a Black and White Dreams(1993), vydaném jako Csudaiovo sólové.

Ivan Csudai

Ako výtvarník sa v širšom kontexte zaraďuje medzi kľúčových predstaviteľov slovenskej maliarskej postmoderny, ktorí nastúpili na scénu v polovici 80. rokov. Vo svojej tvorbe využíva výrazové prostriedky charakteristické pre abstrakciu, neoexpresionizmus a popart. Na konte má vyše 70 autorských a viac než 200 skupinových výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené v približne 20 verejných zbierkach. Je účastníkom viacerých sympózií a študijných pobytov, ako aj laureátom niekoľkých cien.

Ivan Csudai sa paralelne venuje i hudobnej dráhe, ktorej začiatky sú spojené s domácou alternatívnou rockovou skupinou Sleepy Motion. V rámci sólovej kariéry dlhodobo spolupracuje so skladateľom Martinom Burlasom. Vo svojich artrockových skladbách sa tiež uplatňuje ako autor lyrických textov, ktoré sú výlučne v angličtine. Jeho spevácky prejav sa vyznačuje introvertným, meditatívnym rozpoložením a neexaltovaným barytónovým hlasom. Csudai doposiaľ participoval na celkovo desiatich albumoch.

Okrem výtvarníctva pôsobí profesijne ako pedagóg na Katedre maliarstva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), kde pod jeho vedením vyrastá nová generácia úspešných výtvarníkov. Je zakladateľom a vedúcim 4. ateliéru, ktorý reflektuje nové trendy v maľbe po roku 2000 s plnou akceptáciou digitálnych technológií. Žije a tvorí v Bratislave.

Time

(Saturday) 14:30 - 15:30

Location

Pavilón November

Kukučínova 2

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

X