Grzegorz Masłowski – bicie (PL)

Bubeník, ktorý vyštudoval Hudobnú akadémiu v Katoviciach aj v Krakove. Pôsobí na jazzovej scéne v Krakove. Je držiteľom mnohých ocenení. Rovnako individuálnych ako aj člen kapely na medzinárodných aj národných súťažiach. Pracoval s hlavnými umelcami na Poľskej jazzovej scéne. Učiteľ, ktorého by si vybralo každé dievča.

X