Iva Bittová (CZ)

Iva Bittová

Narodila sa v roku 1958 do muzikantskej rodiny na severnej Morave v obci Bruntál. Jej mama Ľudmila, ktorá pochádza zo slováckeho kraja bola učiteľkou v materskej škole a svoj čas venovala hlavne rodine a spevu. Jej otec Koloman Bitto sa narodil na južnom Slovensku, kde sa v tej dobe hovorilo prevažne maďarským jazykom, bol muzikant telom i dušou. Hral na viacero hudobných nástrojov. Najviac však na kontrabas, cimbal, gitaru a trúbku. Povolaním bol kontrabasista v divadelnom orchestri. V Opave a neskôr aj v Rozhlasovom orchestri ľudových nástrojov v Brne. Venoval sa klasickej aj ľudovej hudbe. V tomto duchu vychovával aj svoje dcéry.

Iva Bittová sa po otcovej ťažkej chorobe rozhodla prevziať muzikantskú štafetu a naplno sa začala venovať hudbe. Po príprave na ľudovej škole umenia v odbore huse a balet ju prijali na brnenské konzervatórium, na ktorom ukončila svoje štúdium maturitou v hudobno-dramatickom odbore. Už od prvého ročníka sa jej naskytla príležitosť pôsobiť ako herečka a spaváčka v avantgardnom divadle Husa na provázku v Brne. Vďaka pôsobeniu v divadle získala veľké skúsenosti a precestovala svet. Počas štúdia zíkala aj niekoľko filmových úloh, ktoré sporadicky prijíma dodnes.

Neskôr prijala ponuku hrania na husle od profesora Rudolfa Štastného, ktorý v danom čase pôsobil ako primáš Moravského kvarteta. Husle sa stali jej životným hnacím motorom a dôležitým sprievodcom jej životnej cesty.

Iva Bittová prešla cez viacero hudobných žánrov od alternatívy cez jazz, rock, klasickú hudbu vrátane hosťovania v opere (úloha Dony Elviry – W. A. Mozart). Dodnes nie je úplne zadafinoavný jej hudobný prejav, ktorý mnohí považujú za jedinečný. Jej skladby a kompozície vznikajú z podnetov všedného života. Dôležité je pre ňu ticho a ničí nerušená pozitívna atmosféra.

Husle usmerňujú celý jej život, náročné technické cvičenia jej dodávajú istotu a poriadok, navyše odhaľujú jej vnútorné pochybnosti. Husle sú zrkadlom jej vnútorných snov a predstáv, vďaka čomu vyplávajú napovrch.

Na Letnom hudobnom festival Hevhetia vystúpi spolu s čsko-nórskym zoskupením Nocz quartet: http://www.hevhetiafest.sk/program/iva-bittova-nocz-quartet-cz-no/

X