Jana Bezek – piano (SK)

Slovenská klaviristka a skladateľka, plne oddaná hudbe, inšpirovaná poľskou jazzovou scénou. Výštudovala Akadémiu hudby v Krakove, venuje sa sólovému hraniu a improvizovanej hudbe, ako aj štúdiu barokovej hudby. Vydala albumy Cracow (trio) a Spiralization (trio a sólo). Učí deti a mládež improvizovanú hudbu. Oddaný typ človeka!

X