Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná mazutová elektráreň, ktorá svoju činnosť začala v roku 1906, je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok.

Staničná 2334/51


Na tomto mieste nie je momentálne naplánovaná žiadnaudalosť. Príďte sa pozrieť neskôr.

X