NE:BO:DAJ (SK)

Akustické, štýlovo ťažko zaraditeľné trio, ktoré vzniklo roku 2011, tvorí speváčka, hudobníčka, etnomuzikologička a redaktorka Rádia FM Jana Ambrózová, renomovaný nekonvenčný skladateľ, hudobník a estetik Július Fujak a multižánrový akordeonista Andrej Pleštinský. Hrávajú vlastné skladby, komprovizácie a podiv(uhod)né piesne s poéziou slovenských básnikov (P. Milčák, E. Pariláková, P. Macszovszky, D. Hevier, M. Habaj), (re)intepretuje kompozície iných autorov (M. Feldman, Ch. Mingus, Teória Odrazu ai.) a pretvárajú na svoj obraz aj ľudové balady. To všetko vo vzájomnej presahovej koláži aj s fotokulisami na vystúpeniach (zo seba…).

Zoskupenie má za sebou množstvo koncertov na domácich a medzinárodných festivaloch: Alternativa v Prahe (2014), Setkávaní nové hudby na JAMU v Brne (2013),  BRaK v A4 v Bratislave (2014), Hudba u Fullu v Ružomberku (2014), Konfrontácie (2012) či Divadelná Nitra (2011) a v mnohých nezávislých kluboch na Slovensku. Participovalo autorsky na na Ateliéri XXI Rádia Devín (2013), na Art´s Birthday 2012 Kunstradia vo Viedni (via net), ozvučilo spolu s violončelistom Janom Kavanom (CZ) filmu „Nosferatu“ v bratislavskom kine Lumiére (2012) a podieľalo sa interpretačne na akuzmatickej skladbe Jula Fujaka „Nitrianske Atlantídy“ (Český rozhlas 3 – Vltava, Praha, 2013).

Prvé eponymné CD tria (Azyl 2012) bolo ocenené Prémiou Hudobného fondu. Nový album s názvom „Leter tu develoter“ (Hevhetia 2015), nahratý v Koncertnej sále Župného domu v Nitre, obsahuje okrem autorských diel aj skladby napísané, resp. upravené pre toto trio od Martina Burlasa, Petra Machajdíka, Ivana Achera (CZ), Jána Boleslava Kladiva a Milana Adamčiaka. Hosťujú na ňom okrem posledne troch menovaných osobností aj perkusionistka a skladateľka Amy Knoles (USA) z The California E.A.R. Unit, básnik Michal Habaj, gitarista Ondrej Veselý a i.

Jana Ambrózová je vysokoškolskou pedagogičkou, muzikantkou a speváčkou. Vyštudovala etnológiu a etnomuzikológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí doteraz ako pedagogicko-výskumný pracovník. Jej odborné zameranie je orientované na problematiku tradičnej ansámblovej hudby na Slovensku s dôrazom na výskum herných štýlov hráčov sprievodnej funkcie v sláčikových hudbách. Odmalička sa pohybuje vo folklórnom prostredí, čo viac-menej vyplynulo zo silného folklórneho zázemia jej rodiny. Ako primáška ľudovej hudby dlhodobejšie pôsobila vo FS Urpín z Banskej Bystrice. Momentálne je členkou Ženskej speváckej skupiny Vranky z Nitry, od roku 1999 členkou ľudovej hudby Borievka z Banskej Bystrice, ktorá je sprievodnou kapelou Jána Ambróza; v rokoch 2004 – 2011 bola aktívnou členkou Ženskej speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice. Spolupracovala s viacerými speváckymi skupinami (FS Trnafčan, FS Urpín, FS KUK) ako hudobná aranžérka. Dramaturgicky sa podieľala na viacerých programoch v rámci renomovaných folklórnych festivalov na Slovensku (Myjava, Heľpa, Východná, Kokava nad Rimavicou), v poslednom období pôsobila ako lektorka viacerých, na tradičné herné štýly zameraných muzikantských workshopov.

Julo Fujak je experimentálny skladateľ, multiinštrumentalista a estetik. Na prelome 80. a 90. rokov pôsobil v rockovej alternatívnej skupine Teória Odrazu, neskôr v skupinách poTOpa a Otras. Absolvoval štúdium estetiky a hudobnej vedy na FiF UK v Bratislave a po škole pracoval ako učiteľ hudby v obci Skalité a v Čadci, kde spoluzakladal Kysucký komorný orchester. Od roku 1996 pracoval v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie, posledné roky pôsobí na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre. V rokoch 2000 – 2010 viedol zoskupenie komprovizoanej hudby tEóRia OtraSu, ktoré uviedlo v rôznych krajinách úspešné intermediálno-hudobné projekty (Animácia Ticha, Nosferatu, Jánošík).

Koncertoval a prednášal vo viacerých štátoch Európy a USA, jeho skladby boli uvedené aj v Brazílii a Číne. Spolupracoval s telesami The California EAR Unit (USA), Palinckx (NL/UK), Zloději Uší (CZ), s Jonom Roseom (AUS), Ludivine Allegue (F), Eufrasiom Pratesom (BRA), Veryanom Westonom (UK), Franzom Hautzingerom (A), Zsoltom Sörésom (H), Vladimírom Mertom, Janou Lewitovou, Janom Kavanom, Mikolášom Chadimom, Davidom Šubíkom (všetci CZ), Mariánom Vargom, Zuzanou Homolovou, J. B. Kladivom, Braňom Jobusom, Petrom Katinom a i.; Bol dramaturgom a organizátorom medzinárodného cyklu súčasnej nekonvenčnej hudby Hermovo ucho v Nitre (1999-2007) a komorného intermediálneho festivalu PostmutArt v Nitrianskej galérii (od 2008). Jeho diskografia obsahuje cca dvadsať CD, DVD, MC a LP titulov vydaných v našich (Hevhetia, Animartis, Vlna, Azyl) i zahraničných vydavateľstvách (Kunstradio Wien, His Voice Praha). Je autor štyroch knižných publikácií Tvorivosť v načúvaní hudobnému tvaru (2000); Musical Correla(c)tivity (2005); Slovenské hudobné alternatívy (spolu s M. Kalinkom a O. Rehákom; 2006) a Hudobné korela(k)tivity (2008) a editor viacerých zborníkov.

Andrej Pleštinský je absolventom štúdia na  Katedre hudby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hre na akordeóne sa venuje už od šiestich rokov, v posledných rokoch zaznamenal mnoho úspechov doma aj v zahraničí. V roku 2008 sa stal absolútnym víťazom   súťaže „Euromusette Golden Tango“ mladých akordeonistov v Rajeckých Tepliciach v Kategórii vysokoškolákov, v roku 2009 sa v tej istej súťaži umiestnil v Zlatom pásme. V roku 2008 obsadil tiež  tretie miesto na medzinárodnej akordeónovej súťaži „LA FISARMONICA NEL MONDO“ v talianskom Lanciane. V roku 2009 začal študovať hru na gombíkovom akordeóne, tzv. bajane, ktorej sa v súčasnosti naplno venuje. Zručnosti hry si rozširoval aj počas kurzov Master Classes v Banskej Štiavnici pod vedením Doc. Rajmunda Kákoniho a taktiež v Banskej Bystrici pod taktovku Janne Ratyaeho a Mgr. Igora Vlacha.  Andrej Pleštinský nie je len sólista, ale pôsobí s viacerými hudobnými telesami, v ktorých akordeón využíva multižánrovo.

X