2. júna 2014

Voces Gregorianae Cassovienses (SK)

The vocal ensemble VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES is focused exclusively on the repertoire of Gregorian chant. It was founded in 2011 by Ján Veľbacký, an expert in the theory and interpretation of Gregorian chant who also works as an artistic director of the choir. It was founded first of all to revive the medieval traditions of the sacred chant which is gradually disappearing from the consciousness of today's man.
1. júna 2014

Voces Gregorianae Cassovienses (SK)

Spevácke teleso VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES, zamerané výlučne na repertoár gregoriánskeho chorálu, vzniklo v roku 2011. Cieľom založenia zboru bolo v prvom rade sprítomnenie tradície stredovekého sakrálneho spevu, ktorý sa postupne vytráca z povedomia dnešného človeka. Jednou z hlavných náplní tohto zoskupenia je prispieť k zachovaniu kultúrno-hudobného dedičstva, ktoré malo počas mnohých storočí dominantné postavenie.
X