Valér Miko (SK)

Dátum a čas:
štvrtok - 25. 08. 2016 - 21:00 - 22:00

Miesto konania:
Jazz Dock


Valér Miko sa narodil v roku 1978 v Bratislave, na Slovensku. Je absolventom Konzervatória v Bratislave (roky 1993-1999) v dvoch hlavných odboroch: Dirigovanie orchestra a Hra na klavíri /v triede Mgr.Art. Tatiany Hurovej-Lenkovej/. Štyri semestre navštevoval VŠMU v Bratislave, odbor Hra na klavíri, v triede Prof. Cyrila Dianovského. (roky 1999-2001). Od roku 2000 pôsobil ako korepetítor na baletnom Konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, ako aj na ZUŠ Batkova, v posledných štyroch rokoch takisto ako korepetítor na ZUŠ Hálkova v Bratislave.

V rokoch 2010-2012 účinkoval ako klavírista v dráme Faust v réžii Martina Čičváka (SND). V roku 2007 spolu s Ľubošom „Ežom“ Ambrózaym a Petrom „Muca“ Rusnákom založili Nu ‘Clear Trio, koncertujúce v rokoch 2008-2012 na Slovensku /o.i. Blue Note Club, NM (2009); festival Jazznica, BŠ (2010)/ hrajúc prevažne jeho vlastné kompozície. V rokoch 2010-2013 ako stály člen v skupine Kubo Ursiny and Provisorium. Od začiatku roku 2012 v Pressburger Klezmer Band /albumy Tants mit mir (2012) a Tvantsik Yorn (2015)/, kde funguje aj v súčasnosti. Koncom roka 2013 mi vyšiel pod značkou RealMusicHouse sólový debut Príbehy /Stories (Music for pianoforte), obsahujúci výlučne jeho autorské kompozície. Skupina Valér Miko Trio v zložení Valér Miko – klavír, Tamás Belicza – elektrická basa a Dávid Juraj Raši – bicie nástroje/ funguje od roku 2014 koncertne na Slovensku /o.i. Víkend Atraktívneho Divadla, Zvolen (2014); Mikulášsky Jazzový festival (2015), One Day Jazz Fest, Bratislava (2016), Open Jazz Fest, Zelená Voda (2016) a Hevhetia festival, Budapest (2016)/. V marci roku 2016 vyšiel ich debutový album v Hevhetia records – Vibrations, States, Emotions.

Hudba je pre Valéra zázračný a tajuplný jav, plný odovzdávania a prijímania emócií, nálad ako aj zrkadlenie vnútorného sveta umelca. Zdá sa mu prirodzené, že svoje vnímanie reality vlastne zachytáva do tónov, akordov a melodií, a keďže hudba prebieha v čase, podstatnú úlohu tu hrá i rytmus, či presnejšie tempo skladby. Pri tvorení mu nejde o to, zachytiť či podať výpoveď o nejakom konkretnom čine, jave alebo situácii. Je to skôr o spontánnej emócii, či momentálnom vnútornom rozpoložení, v akom sa práve nachádza. Aj preto bolo pre neho počas nahrávania v štúdiu najpodstatnejšie dostať sa čo najhlbšie do stavu vedomia, v ktorom hudbu vníma ako lásku, dar, ako sposob úplneho odovzdania sa číremu, žiarivemu bytiu.


Poloha na mape

Loading Map....

X