Voces Gregorianae Cassovienses (SK)

Dátum a čas:
nedeľa - 18. 06. 2017 - 18:00 - 19:15

Miesto konania:
Farský kostol sv. Petra a Pavla


Vokálne teleso Voces Gregorianae Cassovienses v rámci Letného hudobného festivalu Hevhetia 2017 prichádza s novým koncertom, v ktorom pozýva poslucháčov započúvať sa do spevov štyroch veľkých náboženských tradícií: židovskej, pravoslávnej, gréckej a latinskej. Každá z nich má svoje vlastné špecifiká, atmosféru, harmónie, vyjadrovacie prostriedky, ale v konečnom dôsledku ich spája jediný menovateľ, ktorým je Jahwe – Boh.

Itinerár jednotlivých spevov vedie biblický citát z Knihy Žalmov „Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo“ podľa ktorého je pomenovaný aj samotný koncert „Od východu slnka až po západ“. Ide o ďalší originálny koncert z radu žánrovo netradičných koncertov vokálneho telesa Voces Gregorianae Cassovienses, ktoré v sebe spájajú minulosť a súčasnosť, starobylú tradíciu a žánrovú pestrosť.

Jednotlivé spevy, ktoré zaznejú na koncerte v originálnom jazyku, t. j. v hebrejčine, ruštine, gréčtine a latinčine sú obohatené o prednes žalmov (rovnako v pôvodných jazykoch), ktoré boli pre hudobnú tvorbu každej tradície nekonečným prameňom inšpirácie. Koncert je symbolickým obrazom rôznosti a zároveň jednoty sveta.

 


Poloha na mape

Loading Map....

X