Voces Gregorianae Cassovienses (SK)

Dátum a čas:
štvrtok - 26. 06. 2014 - 19:00 - 21:00

Miesto konania:
Dóm sv. Alžbety


Spevácke teleso VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES, zamerané výlučne na repertoár gregoriánskeho chorálu, vzniklo v roku 2011. Cieľom založenia zboru bolo v prvom rade sprítomnenie tradície stredovekého sakrálneho spevu, ktorý sa postupne vytráca z povedomia dnešného človeka. Jednou z hlavných náplní tohto zoskupenia je prispieť k zachovaniu kultúrno-hudobného dedičstva, ktoré malo počas mnohých storočí dominantné postavenie.

Teleso tvorí deväť speváčok, ktoré interpretujú tento žáner monodickej hudby na základe semiologických štúdií a paleografického výskumu. Aktivity zboru sa sústreďujú prevažne na koncertnú činnosť, zameranú na priblíženie krásy a bohatstva gregoriánskeho chorálu širokej verejnosti. V pomerne krátkom čase svojho pôsobenia sa Voces Gregorianae Cassovienses etablovalo medzi európske spevácke telesá interpretujúce tento hudobný žáner. K najprestížnejším medzinárodným podujatiam na ktorých hudobné teleso vystúpilo patria Medzinárodné festivaly gregoriánskeho chorálu vo Watou (Belgicko) a Vác (Maďarko). Jeho zakladateľom a umeleckým vedúcim je Ján Veľbacký, odborník na teóriu a interpretáciu gregoriánskeho spevu.

Členovia vokálneho telesa VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES: Krystyna Akivison, Veronika Andrašková, Lucia Dučayová, Saskia Franková, Katarína Hudáková, Katarína Jusková, Simona Perátová, Silvia Soročinská, Svetlana Zemčáková.

Sólisti: Simona Perátová, Katarína Jusková

Ján Veľbacký po ukončení teologických štúdií na Lateránskej univerzite v Ríme nadviazal na štúdium hudby, ktorej sa venoval už od detstva. Kompletné hudobné vzdelanie so zameraním na sakrálnu hudbu absolvoval na Pápežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme, ktoré zavŕšil dosiahnutím doktorátu v odbore Gregoriánsky chorál. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Okrem domáceho prostredia pravidelne prednáša na zahraničných konferenciách a seminároch, zameraných na semiológiu a interpretáciu gregoriánskeho chorálu. Popri pedagogickej a výskumnej práci sa venuje bohatej koncertnej činnosti doma i v zahraničí.
Je zakladateľom a umeleckým vedúcim speváckeho zboru Jubilus a vokálneho
telesa Voces Gregorianae Cassovienses.

Adrián Harvan, rodák z Humenného, pochádza z hudobníckej rodiny. Vyštudoval Konzervatórium v Košiciach (dirigovanie, skladba, klavír), v štúdiách pokračoval na VŠMU v Bratislave (orchestrálne dirigovanie). Pôsobil ako dirigent v spevohre DJZ, v súčasnosti je pedagógom na Konzervatóriu v Košiciach. Účinkuje aj ako aktívny inštrumentalista (klavír, saxofón, flauta), príležitostne ako dirigent. Popri tom sa intenzívne venuje aranžovaniu pre rôzne zoskupenia, tiež komponovaniu. Je mu blízka žánrová pestrosť a tiež spájanie rôznych štýlov a žánrov. Spolupracoval so Štátnou Filharmóniou Košice, Slovenskou Filharmóniou tiež s interpretmi populárnej či jazzovej hudby (Marián Čekovský, AMC trio).


Poloha na mape

Loading Map....

X