Workshop pre vokalistov s G. Karnasom

Grzegorz Karnas

Dátum a čas:
piatok - 25. 07. 2014 - 10:00 - 14:00

Miesto konania:
Kasárne/Kulturpark


Workshop je pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o objavovanie podstaty interakcie pri vzniku hudby. Je určený pre všetkých, ktorí chcú využívať svoj hlas spôsobom, ktorý nebrzdí vyjadrovanie ich emócií. Je prístupný i pre nehudobníkov alebo amatérskych hudobníkov, ktorí sa zaujímajú o charakter svojho vlastného hlasu.

Workshop je určený pre aktívnych spevákov, ktorí chcú zistiť, ako naozaj znejú, aby mohli lepšie využívať svoje schopnosti v hudbe.

Je otvorený i pre inštrumentalistov, ktorí sa zaujímajú o podstatu kreativity a o odstraňovanie prekážok na ceste k jej dosiahnutiu.

Hlavným cieľom workshopu je klásť dôraz na:

  • Hlas ako nástroj na vyjadrovanie emócií
  • Pochopenie toho, ako by mal spevák správne dýchať
  • Kreatívny prístup ku všetkým aktivitám
  • Schopnosť rytmického prepojenia s cieľom vychutnať si  muzicírovanie spontánnym a improvizovaným spôsobom

Kľúčovým cvičením workshopu sú improvizované hudobné formy založené na interakcii textu a hudobného sprievodu. Materiály a charakter cvičenia budú vo forme prekvapenia, preto ich obsah, ktorý by mohol poslúžiť ako podnet na prilákanie potenciálnych účastníkov, nebude bližšie charakterizovaný.

Jazzový spevák Grzegorz Karnas pôsobí i ako pedagóg. Vyučuje spev, prácu s hlasom, dychové techniky ako i fonetiku angličtiny, s rozsiahlymi odbornými spôsobilosťami, zahŕňajúcimi i správnu výslovnosť arabského a čínskeho jazyka. Karnas vedie viaceré workshopy a majstrovské kurzy pre cudzincov, vrátane niekoľkých tried pre francúzsky a čínsky hovoriacich študentov.

Karnas má šesť rokov akademickej praxe ako pedagóg na Jazzovom inštitúte Hudobnej akadémii v Katowiciach, ktorá je v Poľsku považovaná za prestížnu inštitúciu. V posledných piatich rokoch viedol Grzegorz Karnas workshopy vo svojom rodnom meste Żory v rámci festivalu Voicingers, kde pôsobí ako umelecký riaditeľ.

Jeeej! Nepodarilo sa nám nájsť váš formulár.


Poloha na mape

Loading Map....

X