26. júna 2017

Voces Gregorianae Cassovienses v Košiciach

Poslednou zastávkou východoslovenského turné vokálneho súboru Voces Gregorianae Cassovienses boli ich domovské Košice. V Seminárnom kostole odspievali svoj program sakrálnych spevov štyroch jazykov nazvaný Od východu slnka až po západ. Dirigoval Ján Veľbacký a sprievodné slovo mal Lukáš Mano.
25. júna 2017

Voces Gregorianae Cassovienses v Bardejove

Predposlednou zastávkou východoslovenského miniturné vokálneho súboru Voces Gregorianae Cassovienses bol Bardejov. Koncert sa konal v prekrásnej Bazilike sv. Egídia. Dirigoval Ján Veľbacký, sprievodné slová prednášal Lukáš Mano.
19. júna 2017

Voces Gregorianae Cassovienses v Novom Smokovci

Nedeľnajší koncert Voces Gregorianae Cassovienses bol v poradí tretím v jednom slede. Svojim spevom naplnili dámy a slečny Kostol sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci. Dobrá akustika prispela k tomu, že množstvo divákov z radov domácich, ale aj návštevníkov Vysokých Tatier, ocenilo tento vokálny súbor pod taktovkou Jána Veľbackého dlhým potleskom so standing ovation.
18. júna 2017

Voces Gregorianae Cassovienses v Šaci

Svoj druhý koncert v rámci východoslovenského miiturné odspieval vokálny súbor Voces Gregorianae Cassovienses v Šaci.
17. júna 2017

Voces Gregorianae Cassovienses

Svoje miniturné po mestách východného Slovenska zažalo vokálne teleso Voces Gregorianae Cassovienses v Michalovciach. Súčasťou progamu je aj slovný prednes v podaní Lukáša Mana. Dirigoval Ján Veľbacký.
X