Voces Gregorianae Cassovienses

Svoje miniturné po mestách východného Slovenska zažalo vokálne teleso Voces Gregorianae Cassovienses v Michalovciach. Súčasťou progamu je aj slovný prednes v podaní Lukáša Mana. Dirigoval Ján Veľbacký.

X