Voces gregorianae Cassovienses sa predstavili v susednom Maďarsku

V dňoch 3. – 6. júla 2014 sa v susednom Maďarsku uskutočnil už šiesty ročník medzinárodného festivalu VI. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál. Jedná sa o prestížne medzinárodné podujatie zamerané na gregoriánsky chorál, ktoré sa organizuje každé tri roky a prebieha v starobylom mestečku Vác a v Budapešti. Na tohtoročný festival, na ktorom sa zúčastnilo a predstavilo 12 zborov zo 7 krajín (Rakúsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Japonsko, Slovensko, Maďarsko) prijalo pozvanie aj spevácke teleso Voces gregorianae Cassovienses z Košíc. Deväť vokalistiek, ktoré sa za krátky čas svojho pôsobenia presadili medzi rešpektované a uznávané európske telesa tohto druhu, vystúpilo hneď v úvodnom otváracom koncerte festivalu s povinným programom koncertu, stanoveným umeleckým riaditeľom festivalu György Béres.

plagat_2_Vac_2014Nasledujúci deň 4. 7. 2014 sa spevácke teleso predstavilo so svojím programom v Budapešti, koncertom v kostole sv. Anny, ktorý leží v údolí budapeštianského hradu oproti impozantnej stavbe Budapeštianského parlamentu. Návštevníci, účinkújúci a organizátori festivalu ocenili vysoko profesionálne vystúpenia Voces gregoriane Cassovienses, zvlásť jeho pôvabnú farbu zvuku, čistotu intonácie, precíznosť a vycibrenú interpretáciu. Pozitívne ohlasy z výstúpení Voces gregorianae Cassovienses potvrdili ďaľšie pozvania na pripravované podujatia medzinárodného charakteru v Európe.

X