Voces Gregorianae Cassovienses (SK)

Spevácke teleso VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES, zamerané výlučne na repertoár gregoriánskeho chorálu, vzniklo v roku 2011. Cieľom založenia zboru bolo v prvom rade sprítomnenie tradície stredovekého sakrálneho spevu, ktorý sa postupne vytráca z povedomia dnešného človeka. Jednou z hlavných náplní tohto zoskupenia je prispieť k zachovaniu kultúrno-hudobného dedičstva, ktoré malo počas mnohých storočí dominantné postavenie.

Teleso tvorí deväť speváčok, ktoré interpretujú tento žáner monodickej hudby na základe semiologických štúdií a paleografického výskumu. Aktivity zboru sa sústreďujú prevažne na koncertnú činnosť, zameranú na priblíženie krásy a bohatstva gregoriánskeho chorálu širokej verejnosti. V pomerne krátkom čase svojho pôsobenia sa Voces Gregorianae Cassovienses etablovalo medzi európske spevácke telesá interpretujúce tento hudobný žáner. K najprestížnejším medzinárodným podujatiam na ktorých hudobné teleso vystúpilo patria Medzinárodné festivaly gregoriánskeho chorálu vo Watou (Belgicko) a Vác (Maďarko). Jeho zakladateľom a umeleckým vedúcim je Ján Veľbacký, odborník na teóriu a interpretáciu gregoriánskeho spevu.

 

Ján Veľbacký po ukončení teologických štúdií na Lateránskej univerzite v Ríme nadviazal na štúdium hudby, ktorej sa venoval už od detstva. Kompletné hudobné vzdelanie so zameraním na sakrálnu hudbu absolvoval na Pápežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme, ktoré zavŕšil dosiahnutím doktorátu v odbore Gregoriánsky chorál. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Okrem domáceho prostredia pravidelne prednáša na zahraničných konferenciách a seminároch, zameraných na semiológiu a interpretáciu gregoriánskeho chorálu. Popri pedagogickej a výskumnej práci sa venuje bohatej koncertnej činnosti doma i v zahraničí. Je zakladateľom a umeleckým vedúcim speváckeho zboru Jubilus a vokálneho telesa Voces Gregorianae Cassovienses.

X