Voicingers on Tour – Day 1

Druhý ročník festivalu Voicingers začal privítaním a prvou sériou workshopov konzervatoristov. Nechýbala ani radosť s opätovného stretnutia tých, ktorí už abolvovali minulý ročník, ale aj úprimné prekvapenia nováčikov.

foto: Veronika Židová

X