David Kollar (1983) - Rozprávať tónom, ukazovať obrazom - filmová hudba

TERMÍN WORKSHOPU: 20. AUGUST, 12:00, Kasárne/Kulturpark

David je experimentálny gitarista a skladateľ, ktorý sa v poslednej dekáde zaradil medzi najvplyvnejších európskych avandgardno-jazzových tvorcov. Úspešne sa mu podaril prienik na svetovú scénu. Spolupracuje s jej najvýznamnejšími reprezentantmi (Arve Henriksen, Pat Mastelotto, Eivind Aarset, Christian Fennesz, Trey Gun, Erik Truffaz, Marco Minnemann či Steven Wilson. Je autorom filmovej a scénickej hudby.

Jeho vývoj od jazzrocku k vytvoreniu si osobitého štýlu v najprogresívnejších trendoch a zásadný prienik z medzinárodného pohľadu je fascinujúci. David vydal pre vydavateľstvo Hevhetia doposiaľ 13 albumov a jednu knihu.

O vzťahu medzi pohyblivým obrazom a filmovou hudbou sa toho povedalo a napísalo mnoho, v každom období vývoja filmu možno identifikovať určité majoritné dominantné trendy a súbežne s nimi minoritné pokusy, zamerané na hľadanie nových možností komponovania filmovej hudby. Napriek obrovskej variabilite a neprehliadnuteľných rozdielov spoločným menovateľom minoritných tendencií tvorby filmovej hudby je obohatiť pohyblivý obraz o novú auditívnu dimenziu, ktorá rozširuje sféru významov a zmyslu a tak v konečnom dôsledku znásobuje estetickú účinnosť filmu. David vám počas workshopu vysvetlí pravidla a postupy pri tvorbe hudby k filmu, so zameraním na jeho špecifický prístup.

Komunikačný jazyk workshopu je slovenčina / angličtina a budú sa konať 20. augusta 2020 o 12:00 v priestoroch Kasární/Kulturparku (miestnosť upresníme neskôr). O aktuálnych informáciách vás budeme informovať, prostredníctvom Vami zadaného e-mailu. Vstup na workshopy je po prihlásení sa voľný.

Najneskorší možný termín prihlásenia je 31. júl 2020.

  • Hudobné schopnosti

    V nasledujúcich riadkroch prosím definujte vaše hudobné vzdelanie, vami preferovaný nástroj a hráčske schopnosti a skúsenosti. Tieto údaje nám pomôžu lepšie štruktúrovať priebeh workshopov. Ďakujeme.
  • Popíšte svoje hráčske schopnosti, zručnosti, členstvo v hudobných zoskupeniach, či účasť v hudobných súťažiach.
X