Peter Katina (1975) - Improvizácia v súčasnej hudbe

TERMÍN WORKSHOPU: 21. AUGUST, 11:00, Kasárne/Kulturpark

Hudobník, pedagóg, hudobný publicista, autor knihy Hudba inak. Je absolventom Vysokej školy muzických umení v Bratislave a Hudobnej akadémii Carla Nielsa v Odense (Dánsko).

Premiéroval množstvo skladieb najvýznamnejších svetových autorov súčasnej hudby. Systematický sa venuje autorom škandinávskej scény súčasnej hudby. Vo vydavateľstve Hevhetia mu vyšlo 5 sólových albumov.

Workshop akordeonistu Petra Katinu ponúka pestrý pohľad zameraný na sólovú aj ansámblovú improvizáciu v súčasnej klasickej hudbe, s dôrazom na prvky voľnej, čiastočne komponovanej i „pripravenej“ improvizácie z grafických partitúr, ako samostatného koncertného vystúpenia aj ako konceptuálnej súčasti diel súčasnej hudby.

Najneskorší možný termín prihlásenia je 31. júl 2020.

  • Hudobné schopnosti

    V nasledujúcich riadkroch prosím definujte vaše hudobné vzdelanie, vami preferovaný nástroj a hráčske schopnosti a skúsenosti. Tieto údaje nám pomôžu lepšie štruktúrovať priebeh workshopov. Ďakujeme.
  • Popíšte svoje hráčske schopnosti, zručnosti, členstvo v hudobných zoskupeniach, či účasť v hudobných súťažiach.
X